MENI

Комисија за саобраћај и комуникације

ЧЛАНОВИ: Докић, Бранко
Грабовац Титан, Миро
Јовановић, Милош
Куловић, Хамдија
Кушљугић, Мирза
Лозанчић, Иво
Малкић, Абдурахман
Мехтић, Халил
Станимировић, Драги

 

Надлежности

Комисија за саобраћај и комуникације разматра питања која се односе на:

  • путне исправе;
  • боравак и кретање странаца;
  • односе са Интерполом;
  • успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација;
  • регулисање међуентитетског саобраћаја;
  • контролу ваздушног саобраћаја;
  • контролу фреквенција.

Комисија разматра и друга питања из области саобраћаја и комуникација.