MENI

Komisija o saobraćaju i komunikacijama

PREDSJEDAVAJUĆI: Baković, Mirko
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Mirković, Dragan
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Čaršimamović, Tarik
ČLANOVI: Balta, Radenka
Bogićević, Bogić
Branković, Nedžad
Dokić, Branko
Malkić, Abdurahman
Pašalić, Ivica (Lhotak)

 

Nadležnosti

Komisija o saobraćaju i komunikacijama Predstavničkog doma razmatra pitanja koja se odnose na:

  • putne isprave;
  • boravak i kretanje stranaca;
  • odnose s Interpolom;
  • uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija;
  • reguliranje međuentitetskog saobraćaja;
  • kontrolu zračnog saobraćaja;
  • kontrolu frekvencija.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti saobraćaja i komunikacija.