MENI

Комисија за саобраћај и комуникације

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Имамовић, Јасмин
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Вулић, Сања
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Матић, Славко
ЧЛАНОВИ: Дуновић, Милан
Емрић, Јасмин
Грковић, Ненад
Мехмедовић, Шемсудин
Омеровић, Нихад
Рамић, Един
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за саобраћај и комуникације разматра питања која се односе на: путне исправе; успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација; регулисање међународног и међуентитетског саобраћаја; цивилно ваздухопловство; информационо – комуникационе технологије.

Комисија разматра и друга питања из области саобраћаја и комуникација.

Сједнице