MENI

Комисија о саобраћају и комуникацијама

 

Надлежности

Комисија о саобраћају и комуникацијама Представничког дома разматра питања која се односе на:

  • путне исправе;
  • боравак и кретање странаца;
  • односе с Интерполом;
  • успостављање и функционисање эаједничких и међународних комуникација;
  • регулисање међуентитетског саобраћаја;
  • контролу ваэдушног саобраћаја;
  • контролу фреквенција.

Комисија раэматра и друга питања иэ области саобраћаја и комуникација.