MENI

Povjerenstvo za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

 

Nadležnosti


Povjerenstvo za pripremu izbora Vijeća ministara BiH razmatra informacije koje su, u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH, dužni dostaviti kandidati imenovani na funkcije predsjedatelja i članova Vijeća ministara BiH te, po potrebi, postavlja pitanja imenovanim kandidatima u svezi s dostavljenim informacijama i u pogledu njihove podobnosti za obnašanje dužnosti na koje se predlažu.

Na temelju dostavljenih informacija i, kad je to potrebno, nakon obavljanja razgovora s kandidatima, Povjerenstvo odlučuje o tome preporuča li Domu potvrdu izbora kandidata. 
Preporuka Povjerenstva za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, u kojoj se navodi broj glasova „protiv“ i obrazloženje za takve glasove, nije obvezujuća za Dom. 

Broj članova Povjerenstva za pripremu izbora Vijeća ministara BiH nije stalan i utvrđuje se zasebno za svaki saziv Doma na konstituirajućoj sjednici, u ovisnosti o izbornim rezultatima. 

Povjerenstvo za pripremu izbora Vijeća ministara BiH čini po jedan zastupnik iz svake političke stranke, koalicije, liste neovisnih kandidata, te svi neovisni kandidati koji su nositelji zastupničkih mandata u Domu.