MENI

Комисија за остваривање равноправности полова

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Османовић, Адил
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Новаковић – Бурсаћ, Сњежана
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Главаш, Влатко
ЧЛАНОВИ: Арнаут, Дамир
Баручија, Аида
Емрић, Јасмин
Маринковић – Лепић, Мирјана
Миљановић, Љубица
Младина, Нада
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за остваривање равноправности полова разматра питања која се односе на: питања у вези са остваривањем равноправности полова у БиХ – посебно у вези са унапређивањем статуса жена у Босни и Херцеговини; подстицање активности у институцијама БиХ на спровођењу Платформе за акцију Пекиншке декларације (Четврта свјетска конференција о женама, 1995) у 12 критичких сфера; подстицање и координацију активности са ентитетским парламентима и Скупштином Брчко дистрикта на унапређивању статуса жена и спровођењу Платформе за акцију Пекиншке декларације; разматрање предложених закона и других прописа са становишта равноправности полова и спречавања дискриминације жена; разматрање приједлога докумената и извјештаја институција БиХ који се односе на остваривање равноправности полова и спровођење Платформе за акцију Пекиншке декларације у цјелини, односно по појединим областима; разматрање припреме за учешће делегација Босне и Херцеговине на међународним скуповима кад се разматра спровођење Пекиншке декларације (УН, Савјет за регионалну сарадњу – RCC и сл.).

Комисија разматра и друга питања у вези са остваривањем равноправности полова.