MENI

Komisija za ostvarivanje jednakosti spolova u BiH

 

Nadležnosti

Komisija za ostvarivanje jednakosti spolova u BiH:

  • razmatra pitanja u svezi sa ostvarivanjem jednakosti među spolovima u BiH – posebno u svezi s promicanjem statusa žena u BiH;
  • potiče aktivnosti u institucijama BiH na provedbi Platforme za akciju Pekinške deklaracije (Četvrta svjetska konferencija o ženama, Peking 1995.) u dvanaest kritičnih sfera;
  • potiče i koordinira aktivnosti s entitetskim parlamentima na promicanju statusa žena i provedbi Platforme za akciju Pekinške deklaracije;
  • razmatra predložene zakone i druge propise sa stajališta jednakosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena;
  • razmatra prijedloge dokumenata i izvješća institucija BiH koji se odnose na ostvarivanje jednakosti spolova i provedbu Platforme za akciju Pekinške deklaracije u cijelosti, odnosno po pojedinim područjima;
  • razmatra pripreme za sudjelovanje izaslanstava BiH na međunarodnim skupovima kada se razmatra provedba Pekinške deklaracije (UN, Pakt stabilnosti sl.);

 

Komisija razmatra i druga pitanja u svezi sa ostvarivanjem jednakosti spolova.