MENI

Komisija o pitanjima finansija i budžeta Predstavničkog doma

PREDSJEDAVAJUĆI: Špirić, Nikola
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Skopljak, Pero
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Pamuk, Mustafa
ČLANOVI: Bičakčić, Edhem
Bošnjak, Milenka
Branković, Nedžad
Divković, Ivo
Muminagić, Suada
Rakić, Vito

 

Nadležnosti

Komisija o pitanjima finansija i budžeta Predstavničkog doma razmatra pitanja koja se odnose na:  

 • Centralnu banku;
 • vanjski dug;
 • odnose s međunarodnim finansijskim institucijama;
 • politiku i program rekonstrukcije i razvoja BiH;
 • definiranje mjera ekonomske politike;
 • finansiranje institucija BiH;
 • fiskalnu i kreditnu politiku BiH;
 • politiku bankarstva;
 • funkcioniranje finansijskih institucija na nivou BiH;
 • propise u oblasti finansija i budžeta;
 • usvajanje, izvršenje i nadzor izvršenja budžeta BiH;
 • usvajanje odluka o zaduživanju, reprogramiranju dugova i drugim novčanim obavezama BiH;
 • statistiku, mjere i standarde.


Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti rekonstrukcije, razvoja, ekonomije, finansija i budžeta.