MENI

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma

PREDSJEDAVAJUĆA: Karamehić-Abazović, Mia
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆE: Baručija, Aida
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆE: Pekić, Mira
ČLANOVI: Dedić, Šemsudin
Dervišević, Rejhana
Kožul, Predrag
Mandra, Nermin
Miljanović, Ljubica
Vujičić, Miroslav
KONTAKT

 

Nadležnosti

Komisija za finansije i budžet razmatra pitanja koja se odnose na: Centralnu banku BiH; bankarstvo, osim politike bankarstva; vanjski dug; finansiranje institucija BiH; funkcioniranje finansijskih institucija na nivou Bosne i Hercegovine; propise iz oblasti finansija i budžeta; fiskalnu i kreditnu politiku; izvršenje i nadzor nad izvršenjem budžeta BiH; razmatranje odluka o zaduživanju, reprogramiranju dugova i drugim novčanim obavezama Bosne i Hercegovine; izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH; praćenje realizacije preporuka iz revizorskog izvještaja Parlamentarne skupštine BiH i, u saradnji sa Zajedničkom komisijom za administrativne poslove, preduzima neophodne mjere za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju; njene nadležnosti utvrđene Zakonom o reviziji institucija BiH; međuparlamentarnu saradnju sa sličnim komisijama parlamenata drugih zemalja.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti finansija i budžeta.

Sjednice