MENI

Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda

PREDSJEDATELJICA: Zovko, Ljilja
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJICE: Babalj, Darko
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJICE: Podžić, Sifet
ČLANOVI: Džambas, Zdenka
Rodić, Dragutin
Softić, Safet
KONTAKT

 

Nadležnosti


Povjerenstvo za financije i proračun razmatra pitanja koja se odnose: na Centralnu banku BiH; na bankarstvo, osim bankarske politike; na vanjski dug; na financiranje institucija BiH; na funkcioniranje financijskih institucija na razini Bosne i Hercegovine; na propise u području financija i proračuna; na fiskalnu i kreditnu politiku; na izvršenje i nadzor nad izvršenjem proračuna BiH; na razmatranje odluka o zaduživanju, reprogramiranju dugova i drugim novčanim obvezama BiH; na izvješća Ureda za reviziju institucija BiH, na praćenje realizacije preporuka iz revizorskog izvješća Parlamentarne skupštine BiH i, u suradnji sa Zajedničkim povjerenstvom za administrativne poslove, poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvješću; na nadležnosti Komisije utvrđene Zakonom o reviziji institucija BiH; na međuparlamentarnu suradnju sa sličnim povjerenstvima parlamenata drugih zemalja.

Povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz područja financija i proračuna sukladno Poslovniku.

Sjednice