MENI

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (PSSEECP)

PREDSJEDATELJ: Džaferović, Šefik
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Čolak, Bariša
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Novaković, Momčilo
ČLANOVI: Backović, Zaim
Emrić, Jasmin
Gasal-Vražalica, Maja
Radmanović, Nebojša
Raguž, Martin
Rodić, Dragutin
Vajzović, Hanka
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (PSSEECP)
South – East European Cooperation Process Parliamentary Assembly (SEECPPA)


Proces suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP) je forum i okvir za politički i diplomatski dijalog kojim se potvrđuje politička volja i spremnost zemalja Jugoistočne Europe da, radeći zajedno, doprinesu stabilnosti, sigurnosti, demokratizaciji i gospodarskom napretku cijele regije.

SEECP je, na inicijativu Europske unije, pokrenut u Sofiji 1996. godine kada je, na sastanku šefova diplomacija zemalja Jugoistočne Europe, donesena odluka o pokretanju dugoročnog procesa multilateralne suradnje zemalja regije u cilju preoblikovanja Jugoistočne Europe u regiju stabilnosti, sigurnosti i suradnje sukladno europskim integracijskim tokovima.
Temeljni dokument SEECP-a je Povelja o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i suradnji u Jugoistočnoj Europi, koja je usvojena u veljači 2000. godine u Bukureštu (Rumunjska) na sastanku šefova država zemalja ove regije.

Aktivnosti u sklopu Procesa koordinira zemlja predsjedateljica, koja predstavlja SEECP na međunarodnim sastancima i domaćin je godišnjem sastanku šefova država i vlada. Predsjedanje traje godinu dana i rotira se među državama članicama. Bosna i Hercegovina, koja je članica SEECP-a od 2001., u 2004. godini predsjedala je ovom međunarodnom i regionalnom organizacijom.

Procesom je obuhvaćeno 12 država članica SEECP-a: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunjska, Slovenija, Srbija i Turska.

Ustojavanje parlamentarne dimenzije SEECP-a inicirano je na prvoj konferenciji predsjednika parlamenata država članica u Ateni listopada 1997., nakon čega su na konferenciji u Antalyji (Turska) u lipnju 2010. godine poduzeti i prvi konkretni koraci za uspostavu Parlamentarne skupštine SEECP-a.

Konstituirajuća sjednica Parlamentarne skupštine SEECP-a održana je u svibnju 2014. godine u Bukureštu (Rumunjska).

Na toj sjednici osnovana su i tri glavna odbora PSSEECP-a, i to:

  • Glavni odbor za gospodarstvo, energetiku i infrastrukturu;
  • Glavni odbor za pravosuđe, unutarnje poslove i suradnju u području sigurnosti;
  • Glavni odbor za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i znanost.

Ostale aktivnosti