MENI

Sporazum o finansiranju programa posebnih mjera oporavka nakon poplava i upravljanje rizikom od poplava - dio koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija