MENI

Уговор о Центру за истраживање и иновације Западног Балкана - WISE

Информације о акту

Датум 16.5.2016.
Усвојен у Представничком дому 24.5.2016.
Сједница Представничког дома 30. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
Усвојен у Дому народа 16.6.2016.
Сједница Дома народа 20. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Број службеног гласника БиХ 3/16
Документ Уговор о Центру за истраживање и иновације Западног Балкана - WISE