MENI

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji

Informacije o aktu

Datum 16.5.2016
Usvojen u Predstavničkom domu 24.5.2016
Sjednica Predstavničkog doma 30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Usvojen u Domu naroda 16.6.2016
Sjednica Doma naroda 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Broj službenog glasnika BiH 3/16
Dokument Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji