MENI

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u borbi protiv kriminala

Informacije o aktu

Datum 16.5.2016
Usvojen u Predstavničkom domu 27.6.2016
Sjednica Predstavničkog doma 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Usvojen u Domu naroda 14.7.2016
Sjednica Doma naroda 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Dokument Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u borbi protiv kriminala