MENI

Amandman na Sporazum o finansiranju za tehničku pomoć za autoput Koridor Vc-BiH zaključen između Bosne i Hercegovine, JP-a „Autoceste FBiH doo.“ Mostar i Europske investicione banke

Informacije o aktu

Datum 8.6.2016
Usvojen u Predstavničkom domu 27.6.2016
Sjednica Predstavničkog doma 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Usvojen u Domu naroda 14.7.2016
Sjednica Doma naroda 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Dokument Amandman na Sporazum o finansiranju za tehničku pomoć za autoput Koridor Vc-BiH zaključen između Bosne i Hercegovine, JP-a „Autoceste FBiH doo.“ Mostar i Europske investicione banke