MENI

Sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za 2014. godinu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija

Informacije o aktu

Datum 13.6.2016
Usvojen u Predstavničkom domu 27.6.2016
Sjednica Predstavničkog doma 32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Usvojen u Domu naroda 14.7.2016
Sjednica Doma naroda 21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Dokument Sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za 2014. godinu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija