MENI

Одлука о именовању два замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине

Информације о акту

Датум 15.6.2023.
Усвојен у Представничком дому 7.6.2023.
Сједница Представничког дома 7. сједница Представничког дома
Усвојен у Дому народа 15.6.2023.
Сједница Дома народа 6. сједница Дома народа
Број службеног гласника БиХ 46/23
Документ Одлука о именовању два замјеника генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине