MENI

Odluka o dopunama Odluke o imenovanju članova parlamentarnih delegacija

Informacije o aktu

Datum 31.5.2023
Usvojen u Predstavničkom domu 24.5.2023
Sjednica Predstavničkog doma 6. sjednica Predstavničkog doma
Usvojen u Domu naroda 31.5.2023
Sjednica Doma naroda 5. sjednica Doma narroda
Broj službenog glasnika BiH 40/23
Dokument Odluka o dopunama Odluke o imenovanju članova parlamentarnih delegacija