MENI

Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Informacije o aktu

Datum 30.9.2021
Predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Usvojen u Predstavničkom domu 27.4.2022
Sjednica Predstavničkog doma 28. sjednica Predstavničkog doma - usvojen dokument
Usvojen u Domu naroda 16.5.2022
Sjednica Doma naroda 22. sjednica Doma naroda - usvojen dokument
Dokument Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini