MENI

Информација Министарства безбједности Босне и Херцеговине о стању у области миграција у Босни и Херцеговини за 2020. годину, Информација Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине те План мјера и активности за ефикасно упрабљање мигрантском кризом у Босни и Херцеговини (документ публикован у расположивој верзији)