MENI

Извјештај о ангажовању Оружаних снага БиХ за потребе пружања помоћи цивилним органима у превенцији и спречавању ширења корона вируса (COVID-19) -.(документ публикован у расположивој верзији)