MENI

Извјештај Босне и Херцеговине за Трећи циклус Универзалног периодичног прегледа о стању људских права који је сачињен у складу са ставом 5 Анеxа Резолуције 16/21 Комитета за људска права УН-а - (документ публикован у расположивој верзији)