MENI

Извјештај о Босни и Херцеговини за 2018. годину уз документ Саопштење Комисије Европском парламенту, Вијећу, Европском економском и социјалном одбору и Одбору регија – Саопштење за 2018. годину о политици проширења Европске уније - (документ публициран у расположивој верзији)