MENI
3.4.2017.

У Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ једанаест лица високе стручне спреме почело обављати волонтерски рад

Једанаест волонтера високе стручне спреме почело је од 1. априла 2017. године обављати једногодишњи волонтерски рад у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Шест дипломираних правника, четири економиста и један политолог волонтерски ће обављати послове и задатке у Секретаријату ПСБиХ како би се упознали с радом и начином функционисања како Секретаријата ПСБиХ тако и домова и радних тијела ПСБиХ. Током  12 мјесеци волонтери ће се наизмјенично распоређивати на различите послове како би стекли квалитетно радно искуство у највишој законодавној институцији БиХ.

Након завршетка рада у Секретаријату,волонтерима ће бити издата потврда о успјешно завршеном волонтерском циклусу, односно о стеченом искуству на пословима за које се оспособљавао. Потврда се, иначе,  издаје у сврху пологања стручног испита и доказа о посједовању стеченог радног искуства у струци. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу