MENI
20.6.2014

Održana interna obuka o Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) 19. juna održana je interna obuka o primjeni Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, koja je organizirana u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Na obuci, čije je održavanje predviđeno članom 71. Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, učestvovala su 23 službenika PSBiH, na čije se obavljanje svakodnevnih aktivnosti i zadataka odnose odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka.

Sekretarka Komisije za nadzor nad radom Obavještajno - sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine Muamera Numić na početku obuke prezentirala je opće odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka (Zakon). Tokom prezentacije navela je definiciju tajnog podatka, objasnila princip određivanja stepena tajnosti, načine čuvanja tajnosti podataka, te predstavila nadležnosti Zajedničke komisije, kao i krivične odredbe koje proizilaze iz Zakona.

Objasnila je sistem sigurnosnih provjera, uz definiranje statusa osoba koje moraju proći kroz ovu obuku, kao i institucija koje vrše sigurnosno provjeravanje službenika. U okviru ovog dijela definirane su i vrste sigurnosnih provjera, te sigurnosne smetnje za dobijanje ove dozvole, a koje su tretirane članom 59. Zakona.

Tokom prezentacije, učesnici su upoznati sa četiri stepena tajnosti koja su definirana Zakonom, njihovim međunarodnim terminima, kao i sa usklađivanjem oznaka ovih stepena sa zakonskim rješenjima koja su ranije važila. Prezentirano je i to ko smije staviti koji stepen tajnosti, te prikazan način označavanja tajnosti podataka sa svim bitnim elementima koji tom prilikom trebaju biti navedeni.

Bilo je riječi i o objedinjavanju stepena tajnosti dva i više dokumenata, njihovom prestanku tajnosti, te o omotima i kovertama u kojima se ovi dokumenti ostavljaju, njihovom prijenosu, dostavi, umnožavanju i uništavanju. Učesnicima je prezentirana i knjiga evidencije tajnih podataka, kao i šema sigurnosnog područja, te organizacije i certifikacije centralnog registra i podregistra.

Na kraju, učesnicima obuke prezentirana je fizička i informatička sigurnost zaštite tajnih podataka, uz navođenje njihovih prijetnji i rizika, elemenata za određivanje njihovih fizičkih i tehničkih mjera zaštite. Također, prikazani su načini kibernetičkog kriminala sa elementima informatičke sigurnosti, sigurnosti komunikacija, kriptosigurnosti, te akreditacije ICT sistema.(kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću