MENI
18.1.2017

Izašao novi broj „Parlamenta“ za period oktobar - decembar 2016.

U novom izdanju „Parlamenta“, publikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) koju priprema i uređuje Informaciono – dokumentacioni sektor PSBiH izdvojeno je da je šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Lars-Gunnar Wigemark predao PSBiH ovogodišnji Izvješta o napretku BiH, čestitajući pri tome rukovodstvu ove institucije na pozitivnoj ulozi u reformskim procesima.

Osim detaljnog pregleda zakonodavnih aktivnosti oba doma, kao i radnih tijela PSBiH, u ovoj publikaciji o aktivnostima PSBiH u periodu od oktobra do kraja decembra 2016. godine objavljene su i informacije o boravku delegacije Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije u PSBiH i sastancima koje je ova delegacija tom prilikom imala sa članovima Kolegija Doma naroda PSBiH, članovima Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH, Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH i članovima Grupe prijateljstva PSBiH za susjedne zemlje.

Osim navedenog, „Parlament“ je donio i informaciju o održanoj Konferenciji na temu: „Aktuelno stanje u sektoru odbrane i sigurnosti BiH“, koja je u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH održana u zgradi PSBiH, kao i informaciju o održanom zasjedanju Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative, koje je pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine ovim tijelom održano u Sarajevu.

U „Parlamentu“ je objavljen i članak o formiranju Ogranka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u PSBiH, kao i o formiranju Izvršnog ogranka GOPAC-a PSBiH.

U okviru pregleda aktivnosti posebnih i nezavisnih tijela PSBiH, „Parlament“, između ostalog, donosi aktivnosti koje su u izvještajnom periodu sproveli parlamentarni vojni povjerenik BiH, Vijeće nacionalnih manjina, Nezavisni odbor PSBiH i Odbor za žalbe građana.

Kad je riječ o aktivnostima Sekretarijata PSBiH u „Parlamentu“ se mogu pročitati tekstovi o održanom Regionalnom sastanku parlamentarnih službi za informacione tehnologije, koja je u organizaciji PSBiH održana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, kao i održanoj Petoj konferenciji sekretara radnih tijela iz parlamenata i skupština u BiH, koja je održana u Konjicu. Naposljetku „Parlament“ donosi i informaciju da je u funkciji nova službena internet stranica PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću