MENI
19.10.2016

Parlamentarna skupština BiH domaćin dvodnevnog Regionalnog sastanka parlamentarnih službi za informacione tehnologije

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (PSBiH), uz podršku Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u BiH, bila je domaćin dvodnevnog Regionalnog sastanka parlamentarnih službiza informacione tehnologije (IT) tzokom kojeg se razgovaralo o efikasnijem radu parlamenata i sigurnojoj komunikaciji s građanima.

Otvarajući ovaj sastanak i pozdravljajući učesnike iz parlamenata zemalja regiona i Evropskog parlamenta, sekretar Zajedničke službe PSBiH Kenan Vehabović ocijenio je da su regionalne inicijative poput ove, čiji je cilj razmjena znanja i iskustava u oblasti IT sistema u zakonodavnim procesima, izuzetno korisne za sve zemlje u procesu evropskih integracija.

Izražavajući uvjerenje da će sastanak poslužiti jačanju saradnje parlamenata i parlamentarnih službi u zemljama regiju, kao i za uspostavljanje snažnije mreže profesionalnih kontakata s ciljem bržeg protoka informacija, Vehabović je rekao da očekuje da će na najbolji način biti prezentirana IT dostignuća u parlamentima regije, kao i u PSBiH. Prema Vehabovićevim riječima, PSBiH i Zajednička služba našeg Parlamenta, uspostavljajući saradnju sa Evropskim parlamentom, parlamentima država članica Evropske unije (EU) i sa parlamentima regiona, ubrzano usvajaju nove standarde i pripremaju se da preuzme jednu od ključnih uloga u nastavku procesa evropskih integracija BiH.

Učesnike sastanka pozdravila je i zamjenica šefa Odsjeka za demokratsko upravljanje Misije OEBS-a u BiH Jasna Dobricik, koja je rekla da izgrađivanje veza između parlamenata zemalja regiona predstavlja jedan od najuspješnijih i najvažnijih projekata koje je podržala Misija OEBS-a u BiH.

Prema njenim riječima, i današnji svijet, baš kao i zakonodavni proces u parlamentima širom svijeta, nezamisliv je bez korištenja naprednih informacionih tehnologija. Zdrava demokratija traži efikasne parlamente, a efikasni parlamenti traže funkcionalne IT službe, rekla je gospođa Dobricik.

Na sastanku su predstavljena najvažnija IT dostignuća iz parlamenata u zemljama regije, dostignuća i unapređenja IT sistema u PSBiH, a predstavljena im je i nova veb-stranica PSBiH. Učesnici sastanka imali su priliku da se upoznaju sa zakonodavstvom i veb – stranicom Evropskog parlamenta, kao i sa načinima komunikacije Evropskog parlamenta sa građanima.

Skup je rezultirao prijedlogom preporuka u kojima se između ostalog naglašava značaj razvijanja modenih IT sistema u zakonodanvim institucijama, kako bi se osigurao što efikasniji i kvalitetniji proces izrade i usvajanja zakona. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću