MENI
22.9.2016

U PSBiH održana obuka o Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) organizirao je obuku o Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH, tokom koje se o ključnim odredbama ovog Zakona informiralo 45 osoba, članova nezavisnih tijela PSBiH.

Pored članova Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH, Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u kaznenim zavodima, te Parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, u obuci su učestvovali i predstavnici Kolegija Sekretarijata PSBiH, kao i službenici zaposleni u Sekretarijatu PSBiH na koje se odnose odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH.

Sekretarka Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosnom agencijom BiH prezentirala je prisutnim članovima opće odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH i podzakonske propise koji proizilaze iz ovog zakonskog rješenja. Osim navedenog, ona je prisutne upoznala sa procesom sigurnosnih provjera kroz koje, u skladu sa Zakonom, prolaze osobe, te sa stepenima tajnosti u skladu sa kojima se sprovode ove provjere. Naposljetku, prisutni polaznici ove Obuke dobili su i neophodne informacije koje se odnose na fizičku i informatičku sigurnost, a koje proizilaze iz odredbi Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH i pratećih podzakonskih akata. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću