MENI
22.9.2016.

У ПСБиХ одржана обука о Закону о заштити тајних података БиХ

Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) организовао је обуку о Закону о заштити тајних података БиХ, током које се о кључним одредбама овог Закона информисало 45 лица, чланова независних тијела ПСБиХ.

Поред чланова Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ, Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника у полицијским тијелима БиХ, Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, Независне комисије за праћење услова боравка у казненим заводима, те Парламентарног војног повјереника БиХ, у обуци су учествовали и представници Колегијума Секретаријата ПСБиХ, као и службеници запослени у Секретаријату ПСБиХ на које се односе одредбе Закона о заштити тајних података БиХ.

Секретарка Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно – безбједносном агенцијом БиХ презентовала је присутним члановима опште одредбе Закона о заштити тајних података БиХ и подзаконске прописе који произилазе из овог законског рјешења. Осим наведеног, она је присутне упознала са процесом безбједносних провјера кроз које, у складу са Законом, пролазе лица, те са степенима тајности у складу са којима се спроводе ове провјере. Напосљетку, присутни полазници ове Обуке добили су и неопходне информације које се односе на физичку и информатичку безбједност, а које произилазе из одредби Закона о заштити тајних података БиХ и пратећих подзаконских аката. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу