MENI
28.10.2015

Štampan novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine BiH


Novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za period od jula do septembra ove godine, na naslovnoj strani ističe susret članova kolegija oba doma PSBiH sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom, na kome je još jednom potvrđena jasna evropska perspektiva naše zemlje.

„Parlament“ donosi i opširne izvještaje o razgovoru članova kolegija oba doma PSBiH sa predsjednicom Predstavničkog doma Parlamenta Italije Laurom Boldrini, tokom kojeg je, između ostalog, bilo riječi o nacrtu Protokola saradnje parlamenata BiH i Italije, kao i o razgovoru članova kolegija oba doma PSBiH sa izvjestiocima Vijeća Evrope o obavezama naše zemlje kao članice te međunarodne organizacije.

Bilten PSBiH piše i o sjednici Odbora za poštivanje obaveza i dužnosti država članica Vijeća Evrope (Odbor za monitoring), koja je, u okviru šestomjesečnog predsjedavanja naše zemlje Odborom ministara Vijeća Evrope, održana 3. i 4. septembra u Sarajevu. U tekstu se navodi da je članove Odbora za monitoring pozdravio i dobrodošlicu im poželio zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma PSBiH i potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (PSVE) Mladen Bosić, koji je istaknuo da Bosna i Hercegovina, kao domaćin sjednice Odbora za monitoring PSVE, šalje građanima poruku da je dio Evrope.

Izvještava se i o radu 4. svjetske konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Interparlamentarne unije, koja je početkom septembra održana u Njujorku i na kojoj je PSBiH predstavljao zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić.

„Parlament“ donosi i opširan pregled zakonodavnih aktivnosti oba doma PSBiH, koji su od jula do izlaska biltena PSBiH održali po tri sjednice. Objavljen je pregled sadržaja rada svih parlamentarnih komisija u pomenutom periodu.

U biltenu PSBiH možete pročitati i izvještaj o posjeti delegacije Sekretarijata PSBiH Sekretarijatu Hrvatskog sabora. Tokom posjete, članovi naše delegacije, koju je predvodila sekretarka Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH Aida Koristović, razmijenjena su iskustva u vezi sa ulogom parlamentarnih službenika u procesu evropskih integracija, posebno u svjetlu provođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i EU. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću