MENI
10.12.2015

U Parlamentarnoj skupštini BiH uspostavljena e-doc zakonodavna baza podataka


Na intranet portalu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), s ciljem osiguranja što većeg stepena transparentnosti rada, od decembra 2015. godine uspostavljena je e-doc zakonodavna baza podataka.

Primarni cilj ovog projekta je da se poslanicima, delegatima, stručnim službama i zaposlenim u PSBiH omogući jednostavan i brz pristup i pretraživanje informacija koje su im potrebne u svakodnevnom radu.

Korisnicima su, trenutno, dostupni sljedeći moduli: Zakoni, Zakoni na snazi, Međunarodni dokumenti, Poslanička pitanja i odgovori, kao i poslanička pitanja i odgovori. Također, korisnicima su dostupni i preliminarni izvještaj sjednica oba doma PSBiH.

Tokom realizacije ovog projekta, Odjel za dokumentaciju i informacije Indok sektora izradio je mapu aplikacijskog rješenja za potrebe uspostavljanja e-doc PSBiH. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću