MENI
18.12.2015

Delegacija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH u posjeti nacionalnom ogranku GOPAK-a Srbije


Delegacija Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), koju su činili sekretar Doma naroda PSBiH Bojan Ninković i sekretar Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Jovica Katić, 17. i 18. decembra 2015. godine boravili su u radnoj posjeti Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Tokom ove posjete, koja je za cilj imala formiranje ogranka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u PSBiH, Ninković i Katić susreli su se predsjednicom nacionalnog ogranka GOPAC-a Srbije Olgicom Batić, potpredsjednikom ovog ogranka Vladimirom Pavićevićem i članicom ogranka Dubravkom Filipovski. Domaćini su tom prilikom prenijeli članovima naše delegacije svoja iskustva u osnivanju GOPAC-a u Srbiji, predstavili rad nacionalnog ogranka u prethodnom periodu i ponudili svu dalju neophodnu pomoć i podršku pri osnivanju ogranka GOPAC-a u PSBiH.

Predsjednica GOPAC Srbija Olgica Batić podsjetila je na činjenicu da je Narodna skupština Srbije 2013. godine potpisala Povelju kojom je u osnovan nacionalni ogranak GOPAC-a u ovoj državi, sa osnovnim ciljem aktivnog učešća parlamentaraca u borbi protiv korupcije. Ona je dodala da je GOPAC Srbije u prethodnom periodu aktivno sarađivao sa svim relevantnim institucijama koji se bave ovim problemom, među kojima je naročito istakla Državnu revizorsku instituciju i Agenciju za borbu protiv korupcije. Gospođa Batić je posebno istakla saradnju GOPAC-a sa nevladinim i civilnim sektorom, te najavila jačanje medijskog značaja djelovanja ove organizacije u Srbiji. Zaključila je da je jedan od ciljeva GOPAC-a predstavlja i uključivanje većeg broja bivših i aktuelnih parlamentaraca u njegov rad. Uz naglasak da u regionu Zapadnog Balkana samo Srbija i Albanija imaju uspostavljene svoje nacionalne ogranke, gospođa Batić izrazila je nadu da će i ostale zemlje, među kojima i Bosna i Hercegovina, krenuti tim putem.

Potpredsjednik GOPAC-a Srbije Vladimir Pavićević istakao je da sastanak sa predstavnicima PSBiH predstavlja priliku za razvijanje dobrosusjedskih odnosa preko teme koja vezuje parlamentarce u regionu. On je podsjetio da su članovi GOPAC-a pripadnici svih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije, te da je u GOPAC-u postignuta saglasnost pozicije i opozicije na polju borbe protiv korupcije. Kako je naglasio, cilj nacionalnog ogranka GOPAC Srbija predstavlja i formiranje snažnog regionalnog ogranka ove organizacije.

Pozdravljajući nastojanje PSBiH da formira svoj ogranak ove organizacije, članica GOPAC-a Srbije Dubravka Filipovski prezentirala je realizirane planove GOPAC-a Srbije, kao i ciljeve koje je ovaj ogranak postavio u narednom periodu, te kolegama u BiH ponudila pomoć srpskog ogranka ove organizacije.

Predstavnici Sekretarijata PSBiH informirali su članove nacionalnog ogranka GOPAC-a Srbije o koracima koji su u našoj zemlji do sada preduzeti u procesu formiranja ogranka u BiH. Naveli su da je upućen poziv klubovima poslanika i delegata oba doma PSBiH s ciljem delegiranja njihovih predstavnika u ogranak GOPAC-a BiH, te istakli da je sačinjen i nacrt teksta Povelje o formiranju ogranka GOPAC-a u PSBiH. Taj nacrt, rečeno je, u najskorije vrijeme bit će predstavljen i dat na usvajanje delegiranim predstavnicima GOPAC-a u PSBiH s ciljem formalnog osnivanja ovog ogranka u našoj zemlji. Istaknuto je da je regionalna saradnja u borbi protiv korupcije je od velikog značaja, a predstavnici Sekretarijata PSBiH izrazili su nadu da će u aktivnoj borbi protiv korupcije i druge zemlje regiona poći putem Srbije i Bosne i Hercegovine.

Članovi nacionalnog ogranka GOPAC-a Srbije i delegacija PSBiH posebnu zahvalnost izrazili su uredima Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u dvije države na podršci koju predstavnici ove organizacije pružaju parlamentima Srbije i BiH na polju prevencije i borbe protiv korupcije. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću