MENI
20.1.2016

Usaglašen tekst ‘Koncepta mehanizma saradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim za proces integracija u Evropsku uniju’


Članovi Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, zajedno sa sekretarima domova Parlamenta Federacije BiH, te generalnim sekretarima Narodne skupštine RS i Skupštine Brčko distrikta usaglasili su tokom dvodnevnog sastanka tekst "Koncepta mehanizma saradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim za proces integracija u Evropsku uniju".

Ovaj dokument bi na na završnom obilježavanju okončanja Twinning projekta ''Jačanje uloge parlamenata u procesu integracija u EU'', trebali potpisati predsjedavajući odnosno predsjednici parlamenata u Bosni i Hercegovini.

Inače, sistem neformalne saradnje između parlamenata u BiH u poslovima vezanim za proces integracije u Evropsku uniju bit će uspostavljen na osnovu uzajamnosti, zajedničkog rada i dogovora putem konsenzusa i postupaka uz poštivanje ustavom utvrđenih struktura.

Pet elemenata mehanizma saradnje parlamenata u BiH u kontekstu integracije u Evropsku uniju su: konferencija predsjedavajućih/predsjednika domova/parlamenata, Parlamentarni forum za evropske integracije, saradnja sektorskih radnih tijela, saradnja na nivou administracija i redovna koordinacija u poslovima vezanim za EU, te ostali oblici ad hoc saradnje.

Mehanizam saradnje koji će biti uspostavljen pruža odgovarajući okvir za postojeće izazove u procesu integracija u EU i može se dodatno dorađivati u svjetlu različitih faza procesa pristupanja. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću