MENI
20.1.2016.

Усаглашен текст ‘Концепта механизма сарадње парламената у Босни и Херцеговини у пословима везаним за процес интеграција у Европску унију’


Чланови Колегијума Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, заједно са секретарима домова Парламента Федерације БиХ, те генералним секретарима Народне скупштине РС и Скупштине Брчко дистрикта усагласили су током дводневног састанка текст "Концепта механизма сарадње парламената у Босни и Херцеговини у пословима везаним за процес интеграција у Европску унију".

Овај документ би на на завршном обиљежавању окончања Twinning пројекта ''Јачање улоге парламената у процесу интеграција у ЕУ'', требали потписати предсједавајући односно предсједници парламената у Босни и Херцеговини.

Иначе, систем неформалне сарадње између парламената у БиХ у пословима везаним за процес интеграције у Европску унију биће успостављен на основу узајамности, заједничког рада и договора путем консензуса и поступака уз поштивање уставом утврђених структура.

Пет елемената механизма сарадње парламената у БиХ у контексту интеграције у Европску унију су: конференција предсједавајућих/предсједника домова/парламената, Парламентарни форум за европске интеграције, сарадња секторских радних тијела, сарадња на нивоу администрација и редовна координација у пословима везаним за ЕУ, те остали облици ад хок сарадње.

Механизам сарадње који ће бити успостављен пружа одговарајући оквир за постојеће изазове у процесу интеграција у ЕУ и може се додатно дорађивати у свјетлу различитих фаза процеса приступања. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу