MENI
9.2.2016

U novom broju „Parlamenta“ o konstituiranju Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanjeNovi broj „Parlamenta“, publikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za period od oktobra do decembra 2015. godine, donosi opširan izvještaj o 1. sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU), zajedničkog tijela dva parlamenta čije konstituiranje predviđa Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a čiji je cilj uspostavljanje i vođenje ravnopravnog političkog dijaloga i parlamentarne saradnje između naše države i EU. 

Kako prenosi „Parlament“ na sastanku su, u ime PSBiH, učestvovali članovi Zajedničke komisije za evropske integracije, a u ime Evropskog parlamenta članovi Delegacije za odnose sa BiH i Kosovom. Tokom dvodnevnog sastanka razgovaralo se o aktuelnim temama u odnosima BiH i EU, kao i o političkom i finansijskom stanju u našoj zemlji u svjetlu procesa evropskih integracija. 

„Parlament“ objavljuje i izvještaj sa 5. sastanka Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH, na kome je šef Delegacije EU u BiH ambasador Lars – Gunnar Wigemark predstavio informaciju o napretku naše zemlje u procesu evropskih integracija. Na Forumu je o napretku u provođenju Reformske agende i akcionih planova govorio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, koji je najavio i podnošenje aplikacije za članstvo u EU. Učesnici Foruma usaglasili su i zajedničku izjavu u kojoj se izražava jasno opredjeljenje za rad na provođenju Reformske agende, akcionih planova i na usvajanju mehanizma koordinacije.

U „Parlamentu“ se može pročitati i izvještaj sa Konferencije čelnika parlamenata u BiH o saradnji zakonodavnih institucija u procesu evropskih integracija. Na Konferenciji, koja je, u okviru završnih aktivnosti Twinning projekta „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu evropskih integracija“, održana 12. novembra prošle godine u Bijeljini, dogovoreno je da čelnici četiri parlamenta u BiH potpišu zajedničku izjavu o opredijeljenosti za integracije u EU kroz provođenje preporuka i rezultata Twinning projekta. 

U „Parlamentu“ se prenose i informacije o međunarodnim aktivnostima članova kolegija oba doma PSBiH, kao i poslanika i delegata. Izvještava se, između ostalog, i o učešću predsjedavajućih oba doma PSBiH na 7. konferenciji predsjednika parlamenata država Zapadnog Balkana u Budimpešti, kao i o tome da je naša zemlja u oktobru prošle godine na konferenciji u Tirani preuzela predsjedavanje Konferencijom parlamentarnih komisija za evropske integracije zemalja Jugoistočne Evrope obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja (COSAP). 

U „Parlamentu“ su objavljene i informacije o redovnim zakonodavnim aktivnostima oba doma PSBiH, kao i o aktivnostima komisija i drugih radnih tijela PSBiH. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću