MENI
23.2.2016

Rukovodilac Twinning projekta uručio certifikate službenicima Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH


Dodjelom certifikata službenicima Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), koji su učestvovali u barem dvije trećine obuka u okviru projekta, u Sarajevu je okončan dvogodišnji proces provođenja Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu integracije u Evropsku uniju“.

Twinning projekat, kojeg je finansirala Evropska unija (EU), zajednički su provodili Narodna skupština Mađarske u konzorcijumu sa Narodnom skupštinom Francuske i uz doprinos nekoliko drugih parlamenata zemalja EU.

U okviru projekta, koji je, osim PSBiH, obuhvatio i Parlament Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlament Brčko disktrikta BiH, ostvareno je više od 170 aktivnosti u sedam komponenti koje se odnose na stručne oblasti u radu parlamenata. Osim toga, održano je više od 40 seminara i radionica, te organizirano sedam studijskih posjeta poslanika i službenika parlamenata u BiH parlamentima zemalja EU.

Dodjeljujući cetifikate, rukovodilac Twinning projekta Zoltan Horvat naglasio je da su rezultati ovog projekta nadmašili najoptimističnija očekivanja i dodao da učešće službenika u projektu, kao i spremnost predstavnika parlamenata u BiH da rade na primjeni preporuka i usaglašenih akcionih planova može da se ocijeni najvišom ocjenom.

„Ovdje u Parlamentarnoj skupštini BiH susreli smo se sa motiviranim ljudima, željnim znanja. Istovremeno, izuzetan rezultat projekta ogleda se u činjenici da su kolegiji parlamenata usvojili preporuke koje su pretočene u akcione planove“, rekao je Horvat.

Prema Horvatovim riječima, vidljivi rezultat Twinning projekta jesu štampani priručnici za svih sedam komponenti projekta.

„Štampali smo šest knjižica koje sadrže rezultate i preporuke za svaku od komponenti projekta. Također smo štampali veliki priručnik, u kome smo, na 700 stranica i na sva tri jezika u BiH, objavili sadržaj i rezultate svih edukacija. Riječ je o pravom parlamentarnom udžbeniku za proces pristupanja EU“, poručio je Horvat. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću