MENI
2.3.2016

Objavljen Pregled zakonodavne aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u periodu od 9. decembra 2014. do 31. decembra 2015. godineU izdanju Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Informaciono – dokumentacionog sektora u Sekretarijatu PSBiH objavljen je štampani Pregled zakonodavne aktivnosti PSBiH u periodu od 9. decembra 2014. do 31. decembra 2015. godine. 

U Pregledu, koji sadrži preciznu statistiku o održanim sjednicama oba doma PSBiH, kao i o sjednicama stalnih komisija PSBiH, navodi se da je PSBiH u navedenom periodu razmatrala 47 prijedloga zakona i dva prijedloga službenih prečišćenih tekstova zakona. Od 47 prijedloga zakona usvojeno je 15, odbijeno 9, povučena su 3, a zakonodavni postupak obustavljen je za jedan prijedlog zakona.
Procedura nije okončana za 19 prijedloga zakona, kao ni za dva prijedloga službenih prečišćenih tekstova zakona.

U Pregledu se precizira da je 25 prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, 20 su predložili poslanici i delegati, a 2 Predsjedništvo BiH. 

U periodu koji je obuhvaćen Pregledom, PSBiH dala je saglasnost za ratificiranje 75 međunarodnih dokumenata, a usvojeno je i 39 odluka, kao i 123 izvještaja. Predstavnički dom usvojio je 359 zaključaka, a Dom naroda PSBiH 229 zaključaka. 

Na sjednicama Predstavničkog doma PSBiH poslanici su postavili 239 pitanja, a dobili 205 odgovora. Podneseno je 30 poslaničkih inicijativa, od kojih je usvojeno 8, odbijene su 2, dok 2 nisu razmatrane. Na 11 incijativa je odgovoreno, a na 2 nije odgovoreno. U proceduri je još ukupno 5 inicijativa. 

Na sjednicama Doma naroda PSBiH delegati su postavili 30 pitanja i dobili 28 odgovora. Delegati Doma naroda PSBiH u ovom periodu nisu podnosili inicijative. 

Predstavnički dom PSBiH, u periodu koji obuhvata Pregled, održao je 22 sjednice i razmatrao 431 tačku dnevnog reda u trajanju od 135 sati i 25 minuta. Najduže je trajala 20. sjednica Predstavničkog doma – 11 sati i 40 minuta. 

Dom naroda PSBiH u ovom periodu održao je 13 sjednica i razmatrao 308 tačaka dnevnog reda u trajanju 40 sati i 26 minuta. Najduže je trajala 12. sjednica Doma naroda – 5 sati i 50 minuta. 

Održana je i jedna posebna zajednička sjednica oba doma PSBiH na temu „Poslanici i delegati pitaju, Vijeće ministara BiH odgovara“. Ta sjednica trajala je 3 sata i 20 minuta. 

U Pregledu je objavljen i tačan broj održanih sjednica stalnih komisija PSBiH, broj razmatranih tačaka dnevnog reda i trajanje tih sjednica. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću