MENI
2.3.2016.

Објављен Преглед законодавне активности Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 9. децембра 2014. до 31. децембра 2015. годинеУ издању Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) и Информационо – документационог сектора у Секретаријату ПСБиХ објављен је штампани Преглед законодавне активности ПСБиХ у периоду од 9. децембра 2014. до 31. децембра 2015. године. 

У Прегледу, који садржи прецизну статистику о одржаним сједницама оба дома ПСБиХ, као и о сједницама сталних комисија ПСБиХ, наводи се да је ПСБиХ у наведеном периоду разматрала 47 приједлога закона и два приједлога службених пречишћених текстова закона. Од 47 приједлога закона усвојено је 15, одбијено 9, повучена су 3, а законодавни поступак обустављен је за један приједлог закона.

Процедура није окончана за 19 приједлога закона, као ни за два приједлога службених пречишћених текстова закона.
У Прегледу се прецизира да је 25 приједлога закона у парламентарну процедуру упутио Савјет министара БиХ, 20 су предложили посланици и делегати, а 2 Предсједништво БиХ. 

У периоду који је обухваћен Прегледом, ПСБиХ дала је сагласност за ратификацију 75 међународних докумената, а усвојено је и 39 одлука, као и 123 извјештаја. Представнички дом усвојио је 359 закључака, а Дом народа ПСБиХ 229 закључака.
На сједницама Представничког дома ПСБиХ посланици су поставили 239 питања, а добили 205 одговора. Поднесено је 30 посланичких иницијатива, од којих је усвојено 8, одбијене су 2, док 2 нису разматране. На 11 инцијатива је одговорено, а на 2 није одговорено. У процедури је још укупно 5 иницијатива. 

На сједницама Дома народа ПСБиХ делегати су поставили 30 питања и добили 28 одговора. Делегати Дома народа ПСБиХ у овом периоду нису подносили иницијативе. 


Представнички дом ПСБиХ, у периоду који обухвата Преглед, одржао је 22 сједнице и разматрао 431 тачку дневног реда у трајању од 135 часова и 25 минута. Најдуже је трајала 20. сједница Представничког дома – 11 часова и 40 минута.
Дом народа ПСБиХ у овом периоду одржао је 13 сједница и разматрао 308 тачака дневног реда у трајању 40 часова и 26 минута. Најдуже је трајала 12. сједница Дома народа – 5 часова и 50 минута. 

Одржана је и једна посебна заједничка сједница оба дома ПСБиХ на тему „Посланици и делегати питају, Савјет министара БиХ одговара“. Та сједница трајала је 3 часа и 20 минута. 

У Прегледу је објављен и тачан број одржаних сједница сталних комисија ПСБиХ, број разматраних тачака дневног реда и трајање тих сједница. (крај) 

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу