MENI
15.4.2016

Članovi Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH razgovarali sa delegacijom Narodne skupštine MađarskeSekretarka Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Aida Koristović i sekretar Doma naroda PSBiH Bojan Ninković razgovarali su sa delegacijom Narodne skupštine Mađarske, koje je predvodio generalni direktor Narodne skupštine Gyorgy Such. 

Članovi Kolegija Sekretarijata PSBiH zahvalili su delegaciji Narodne skupštine Mađarske na provođenju Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu EU integracija“, kojeg je u protekle dvije godine realizirala Narodna skupština Mađarske uz podršku Narodne skupštine Francuske i doprinos nekoliko drugih parlamenata zemalja članica EU. 

Gospođa Koristović i gospodin Ninković upoznali su delegaciju Narodne skupštine Mađarske da će u PSBiH biti formiran Sektor za Evropsku uniju (EU), koji je predviđen Akcijskim planom PSBiH za unaprjeđenje uloge u kontekstu integracija u EU. Kako su pojasnili, uloga Sektora bit će i uspostava saradnje sa drugim parlamentima u BiH u procesu evropskih integracija naše zemlje.
Direktor Narodne skupštine Mađarske Gyorgy Such pozdravio je prošlogodišnje stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, kao i predaju aplikacije za članstvo naše zemlje u EU u februaru ove godine. 

Prema riječima gospodina Sucha, Mađarska podržava nastavak procesa proširenja EU, te cijeni napore koje BiH čini da postane punopravna članica EU. 

Također, direktor Narodne skupštine Mađarske izrazio je zadovoljstvo dvogodišnjom saradnjom dva parlamenta kroz Twinning projekat, te iskazao spremnost za nastavak uspješne saradnje najviših zakonodavnih tijela dvije zemlje. 

Napominjući da je potrebno izvršiti preporuke proistekle iz Twinning projekta, gospodin Sucha pozdravio je formiranje Sektora za EU u PSBiH, te pozvao buduće zaposlenike Sektora da posjete Parlament Mađarske s ciljem unaprjeđenja saradnje i kvalitetnijeg ispunjavanja preporuka iz Twinning projekta. 

Sastanku su prisustvovali i ambasador Mađarske u BiH Negyesi Jozsef i sekretarka Zajedničke komisije za administrativne poslove PSBiH Davorka Čaplinski. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću