MENI
20.4.2016

Štampan novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine BiH


Novi broj „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za period od januara do marta ove godine, donosi aktuelnosti iz najviše zakonodavne institucije BiH.

Istaknuta je vijest da su predstavnici PSBiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko Distrikta BiH 26. januara potpisali Koncept mehanizma saradnje parlamenata u BiH u poslovima vezanim za proces integracija u Evropsku uniju (EU).

Kako se u vijesti navodi, potpisivanjem ovog Koncepta predstavnici četiri parlamenta u BiH izrazili su opredjeljenje za poduzimanje mjera s ciljem uspostavljanja i razvijanja mehanizma saradnje za parlamente u BiH u poslovima vezanim sa proces evropskih integracija naše zemlje. Potpisanim dokumentom predviđeno je pet elemenata mehanizma saradnje parlamenata u BiH: Konferencija predsjedavajućih/predsjednika domova parlamenata, Parlamentarni forum za evropske integracije, saradnja sektorskih radnih tijela, saradnja na nivou administracija i redovna koodrinacija u poslovima vezanim za EU.

„Parlament“ donosi izvještaj da su u Rimu 4. marta predsjedavajuća Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto i predsjednica Predstavničkog doma Parlamenta Republike Italije Laura Boldrini potpisale Protokol o saradnji predstavničkih domova Parlamenta Italije i PSBiH. U Protokolu se potencira značaj parlamentarne diplomatije kao sredstva za poticanje razmjene mišljenja, te koordiniranje aktivnosti i unaprjeđenje saradnje između dvije zemlje. Zajedničke aktivnosti previđene Protokolom su i razmjena iskustva i jačanje dijaloga poticanjem saradnje tijela oba parlamenta, a posebno parlamentarnih komisija, te rad s ciljem međusobnog približavanja stavova u međunarodnim parlamentarnim forumima o najznačajnijim pitanjima kao što su ona koja se odnose na EU, dijalog između različitih kultura, te sigurnost, kako bi se odgovorilo na nove izazove koje nameće međunarodna situacija.

U novom broju „Parlamenta“ navedene su i informacije o aktivnostima članova kolegija domova PSBiH, te poslanika i delegata. Izvještava se, između ostalog, o tome da su članovi kolegija oba doma PSBiH razgovarali sa predsjednikom Albanije Bujarom Nišanijem, ministrom vanjskih poslova Republike Hrvatske Mirom Kovačem, kao i sa emirom Države Katar šeikom Tamimom Bin Hamadom Al – Tanijem.

U „Parlamentu“ su objavljene i informacije o redovnim zakonodavnim aktivnostima oba doma PSBiH, kao i o aktivnostima komisija i drugih radnih tijela PSBiH. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću