MENI
1.6.2016

Službenici Parlamenta Federacije BiH posjetili Parlamentarnu skupštinu BiH

U radnoj posjeti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas su boravili službenici oba doma Parlamenta Federacije BiH (FBiH).

Tokom posjete, čiju je organizaciju pomogla Misija OSCE-a u BiH, razmijenjena su iskustva u radu parlamentarnih službenika u oba parlamenta s ciljem ostvarivanja bolje saradnje i snažnijeg zajedničkog uključivanja ovih zakonodavnih institucija u proces evropskih integracija naše zemlje. 

Nakon što je goste iz Parlamenta FBiH pozdravila sekretarka Zajedničke službe PSBiH Aida Koristović, oni su, u paralelnim i odvojenim sesijama, upoznati sa zadacima, aktivnostima pojedinih sektora, kao i sa sadržajem strateških dokumenata koji se koriste u tim sektorima PSBiH. 

Rukovodilac Sektora za odnose s javnošću PSBiH Zlatko Vukmirović predstavio je gostima iz Parlamenta FBiH strukturu, organizaciju rada i ključne aktivnosti Sektora kojim rukovodi. Vukmirović je u kratkim crtama govorio i o načinu izrade Komunikacijske strategije PSBiH, kao i o ključnim planovima i aktivnostima za poboljšanje rada Sektora, navedenim u Strateškom planu Sekretarijata za period od 2016. do 2019. godine. 

Rukovoditeljica Sektora za opće poslove PSBiH Emina Šalinović upoznala je goste sa organizacijom rada i najvažnijim aktivnostima Sektora kojim rukovodi, dok je gostima iz Parlamenta FBiH o osnovnim poslovim procesima i internim pravilima u pisarnici govorio šef Odjela pisarnice PSBiH Rasim Šećerović. 

Tokom ove posjete rečeno je kako su ovakve razmjene informacija i iskustava korisne, te naglašeno da će se u budućnosti nastaviti sa ovakvim aktivnostima između PSBiH i parlamenata u BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću