MENI
23.9.2009

NAPREDUJU RADOVI NA OBNOVI TRGA BIHIspred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u toku su radovi na obnovi trga, čije vrijednost iznosi 3.568.579,61 KM. Sredstva za obnovu obezbjeđenja su Zakonom o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2008. i 2009. godinu. Na osnovu postupka provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao najpovoljniji izvođač radova izabrana je firma „Unigradnja“ d. d. iz Sarajeva a prema ugovoru koji je potpisan 11. 05. 2009. godine, predviđeni rok za završetak radova je deset mjeseci od dana potpisivanja ugovora.
Obnova trga će biti provedena u četiri faze. Prva faza podrazumijeva izvršenje arhitektonskih radova, druga  uređenje hortikulturalnih površina, treća radove elektrodistribucije i četvrta vodovodne i kanalizacione radove. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću