MENI
25.9.2009

U TOKU IZRADA PUBLIKACIJE O MEĐUNARODNIM AKTIVNOSTIMA PSBIHNova aktivnost u Odjelu za izdavačku djelatnost i publikacije je rad na izradi Publikacije o međunarodnim aktivnostima Parlametarne skupštine Bosne i Herceogovine.  Planirano je da publikacija sadrži informacije o međunarodnim aktivnostima PSBiH, kao što su praćenje rada parlamentarnih delegacija, grupa prijateljstava, kao i drugih međunarodnim aktivnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koje predstavljaju značajan doprinos ostvarivanju vanjskopolitičkih prioriteta BiH. Predstavljanje BiH na međunarodnom nivou provodi se na nivou susreta predsjednika parlamenata, delegacija, komisija, učešća na konferencijama, okruglim stolovima, radionica, kolokvijima, seminarima, tako da će ova publikacija zasigurno pridonijeti kvaliteti praćenja međunarodnih aktivnosti PSBiH.
Također, potrebno je naglastiti da su u završnoj fazi radovi na izradi letaka za komisije domova PSBiH, izradi Monografije te izradi edukativnih brošura za najmlađe. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću