MENI
25.9.2009.

U TIJEKU IZRADA PUBLIKACIJE O MEĐUNARODNIM AKTIVNOSTIMA PSBIHNova aktivnost u Odjelu za izdavačku djelatnost i publikacije je rad na izradi Publikacije o međunarodnim aktivnostima Parlametarne skupštine Bosne i Herceogovine.  Planirano je da publikacija sadrži informacije o međunarodnim aktivnostima PSBiH, kao što su praćenje rada parlamentarnih izaslanstava, skupina prijateljstava, kao i drugih međunarodnim aktivnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koje predstavljaju značajan doprinos ostvarivanju vanjskopolitičkih prioriteta BiH. Predstavljanje BiH na međunarodnoj razini provodi se na razini susreta predsjednika parlamenata, izaslanstava, povjerenstava, sudjelovanja na konferencijama, okruglim stolovima, radionica, kolokvijima, seminarima, tako da će ova publikacija zasigurno pridonijeti kvaliteti praćenja međunarodnih aktivnosti PSBiH.
Također, potrebno je naglastiti da su u završnoj fazi radovi na izradi letaka za povjerenstva domova PSBiH, izradi Monografije te izradi edukativnih brošura za najmlađe. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću