MENI
25.9.2009

PRIPREMA MATERIJALA ZA AKTIVNOSTI PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIHU okviru Istaživačkog sektora, u toku je priprema materijala o temi „Istraživanje oko standarda pisanja pravnih akata“. Planirano je uraditi provjeru usklađenosti jedinstvenih pravila za izradu pravnih akata Bosne i Hercegovine sa standardima pisanja pravnih akata u zemljama Evropske unije.
Također, u toku su radovi i na materijalima koji su u vezi mjera za poticanje zapošljavanja i zaštite najranjivijih grupa, gdje se podrazmijeva rad na pripremama za sastanke Parlamentarne skupštine Centralnoevropske inicijative na kojem će parlamentarci  razmjeniti iskustva u mjerama za poticanje zapošljavanja.
U okviru djelatnosti koji se odnose na rad Parlametnarne skupštine BiH i međunarodnih organizacija, u pripremi je i materijal za sastanak sa Parlamentarnom skupštinom Cenralnoevropske inicijative, gdje će se razgovarati o mjerama koje su neophodne kako bi se stvorilo povoljno okruženje za investiranje.
U toku je i priprema informacije o Propisima o učeničkom i studentskom standardu.(kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću