MENI
2.10.2009

RADOVI NA OBNOVI TRGA ODVIJAJU SE PREDVIĐENOM DINAMIKOMRadovi na obnovi, ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i  Hercegovine, teku predviđenom dinamikom i do sada je urađeno više od polovine planiranih radova.  
U toku su radovi u okviru sve četiri faze koje podrazmijevaju arhitektonske radove, eletrodistributivne, vodovodno-kanalizacione kao i uređivanje hortikulturalnih površina. Ovih dana u toku je postavljanje horizontalnih kamenih površina, koje podrazmijevaju postavljanje poliranih kamenih ploča na zidne površine, arli za cvijeće kao i postavljanje kamenih gazišta.  Također, u toku su radovi strujne instalacije potrebne  za osvjetljenje i aluminaciju kako trga tako i same zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U navednoj fazi planirano je izvršenje poslova oko postavljanja rasvjetnih stubova i reflektora, osvjetljenja rampe za invalide kao i drugih radova koji se odnose na strujne instalacije.
Pored radova koji se tiču arhitekture, elektrodistribucije te vodovoda i kanalizacije, radovi hortikulturalne prirode zasigurno će doprinijeti što reprezentativnijem izgledu trga. Planom uređenja zelenih površina predviđena je sadnja drveća, raznih sadnica kao i sanacija postojeće travnate površine, kako bi se uradili potrebni radovi u cilju novog izgleda površina ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Kako bi trg ispred najviše zakonodavne institucije BiH bio što reprezentativniji, također se izvode radovi i na izgradnji fontane. Trenutno se vrše radovi na instalacijama koje su potrebne za funkcioniranje fontane. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću