MENI
7.10.2009

SEMINAR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SEKRETARIJATA PSBIH NA TEMU "UPRAVLJANJE KLJUČNIM RIZICIMA“Kolegij Sekretarijata Paralmentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na osnovu Strateškog plana za period 2008.-2010. godine, i Operativnog plana za 2009. godinu te pokazatelja iz Analize upitnika o procjeni interne komunikacije, upravljačkih kapaciteta i edukacijkih potreba koji je proveden u Sekretarijatu PSBiH, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, organizira seminar na temu „Upravljanje ključnim rizicima“.
Planirano je da se seminar održi u dvije grupe.
Prema Strateškom planu Sekretarijata za 2008.-2010. godinu, planirano je unapređenje kvalitete stručnih poslova i podrške koje Sekretarijat pruža Parlamentarnoj skupštini u obavljanju svoje zakonodavne, kontrolne i informativne djeltanosti, te unapređenje uslova za rad u PSBiH u odnosu na odobrena materijalna sredstva i objektivne okolnosti. Također, planirano je i unapređenje interne i vanjske komunikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sistema rukovođenja radi efikasnijeg, djelotvornijeg i transparentnijeg rada Sekretarijata PSBiH.  (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću