MENI
26.10.2009

BRANKA TODOROVIĆ I ALJOŠA ČAMPARA PRISUSTVOVALI PRVOM SASTANKU GENERALNIH SEKRETARA PARLAMENATA ZEMALJA ČLANICA PS MEDITERANAPrvi sastanak generalnih sekretara parlamenata zemalja članica Parlamentarne skupštine Mediterana održan je 25. oktobra u okviru 4. plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM) u Istanbulu. 
Osnovna tema kojom su se bavili učesnici ovog skupa bila je "Aktivnosti i ambicije Parlamentarne skupštine Mediterana" a razgovarano je o inicijativama za unapređenje saradnje između sekretarijata zemalja članica u cilju što bolje promocije skupštine. Diskutovalo se, također, o kvalitetnijoj implementaciji usaglašenih dokumenata PAM-a te istaknuta potreba da se mreže administracije u nacionalnim parlamentima iskoriste za jačanje sinergije između njih i Sekretarijata PAM-a. S obzirom na ulogu generalnih sekretara u bilateralnom protoku informacija između PAM-a i nacionalnih parlamenata ovo je bila prilika za razmjenu iskustava, konstruktivne prijedloge i za donošenje niza preporuka. Istanbulski skup iskorišten je i za razgovore o saradnji PAM-a sa drugim međunarodnim organizacijama, kao i idejama za njenu što kvalitetniju promociju u javnosti. 
Inače, skupu kojem su prisustvovali sekretari nacionalnih parlamenata iz više od 20 zemalja obratili su se generalni sekretar PAM-a Sergio Piazzi, predsjednik Parlamentarne skupštine Mediterana Hon Rudy Salles, te generalni sekretar Velike nacionalne skupštine Turske Ali Osman Koca. 
Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na ovom prvom organiziranom sastanku generalnih sekretara predstavljali su Branka Todorović, sekretar Predstavničkog doma i Aljoša Čampara, sekretar Zajedničke službe. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću