MENI
27.10.2009

ISTAKNUTA KANDIDATURA ZA DOBIVANJE SREDSTAVA IZ IPA FONDOVA U CILJU PROVOĐENJA IT STRATEGIJEKolegij Sekretarijata Paralmentarne skupštine Bosne i Hercegovine u proteklom je periodu istaknulo kandidaturu za dobivanje sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći za 2010. godinu (IPA fondovi) u cilju njihove implementacije po dinamici koja je predviđena Strategijom razvoja informacionih komunikacijskih tehnologija za period od 2009. do 2013. godine (IKT)  u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. S obzirom da je Bosna i Hercegovina potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima mogućnost korištenja sredstava iz IPA fondova koji podrazumijevaju, među ostalim, podršku tranziciji i jačanju institucija u cilju uspješnije implementacije zemlje na putu ka Evropskoj uniji.
Također, potpisan je ugovor sa konsultantom koji će izraditi projektnu dokumentaciju za provođenje Sistema za upravljanje dokumentima (DMS), koji predstavlja jedan od prioriteta na kojima se insistira u realizaciji Strategije razvoja informaciono-dokumentacionih tehnologija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Sistemom za upravljanje dokumantima unaprijeđuju se radni procesi s aspekta automatizacije poslovnih procesa u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Uvođenjem automatskog upravljanja radnim procesima unaprijedit će se efikasnost, transparentnost i odgovornost rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću